Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (170 bài thơ)
- Phan Bội Châu (211 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 13/02/2019 22:50 bởi tôn tiền tử
Lâm Tăng Sum 林增森 (1869-?) người xã Minh Hương, nay thuộc xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, chân tú tài đỗ cử nhân khoa Quý Mão (1903), quan chức đến Hồng Lô tự thiếu khanh, phẩm tòng tứ (4-2) thì về hưu.