Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/02/2019 22:50 bởi tôn tiền tử
Lâm Tăng Sum 林增森 (1869-?) người xã Minh Hương, nay thuộc xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, chân tú tài đỗ cử nhân khoa Quý Mão (1903), quan chức đến Hồng Lô tự thiếu khanh, phẩm tòng tứ (4-2) thì về hưu.