Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2019 20:37 bởi tôn tiền tử
Đỗ Xuân Khôi 杜春魁 chưa rõ thân thế và sự nghiệp, chỉ biết ở huyện Đồng Xuân, đạo Phú Yên, Bình Định, có một bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.