Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Trần Đình Tân (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2019 20:46

恭賀同春尹陳大人

大人德政本儒家,
四面琴堂頌且歌。
馬霧山高寬虎踞,
虯蒙海闊帖鯨波。
三江教育天才盛,
五福田疇穀米多。
未說榮階民愛戴,
樂今甘注已隨車。

 

Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân

Đại nhân đức chánh bản Nho gia,
Tứ diện cầm đường tụng thả ca.
Mã Vụ sơn cao khoan hổ cứ,
Cù Mông hải khoát thiếp kình ba.
Tam Giang giáo dục thiên tài thịnh,
Ngũ Phước điền trù cốc mễ đa.
Vị thuyết vinh giai dân ái đới,
Lạc kim cam chú dĩ tuỳ xa.

 

Dịch nghĩa

Quan lớn làm chánh sự có ích cho dân, vốn xuất thân là Nho gia
Bốn mặt huyện nha nổi lên lời ca khen ngợi
Núi Mã Vụ cao, dáng như con hổ khoan thai ngồi
Biển Cù Mông rộng, vắng bặt sóng do cá kình gây ra
(Nay ở) vùng sông Ba (nhờ sự) dạy bảo (của quan lớn mà) nảy nở nhiều tài năng trời phú.
Năm làng đều mang tên Phước ruộng nương trù phú, lúa thóc dồi dào
Chưa nói việc ngài vẻ vang được thăng bậc mà dân đã kính yêu
Mừng nay xe ngài đi tới đâu thì mưa ngọt rắc theo sau xe tới đó


Bài thơ làm mừng Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì làm tri huyện Đồng Xuân, đạo Phú Yên. Khi đó của huyện gồm cả hai huyện Đồng Xuân và Sông Cầu hiện nay. Bài thơ đã được Trần Đình Tân hoạ lại.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đại nhân đức chánh gốc Nho gia
Bốn mặt huyện đường tiếng ngợi ca
Mã Vụ non cao con hổ núp
Cù Mông biển rộng sóng kình xa
Tài năng nảy nở Tam Giang thịnh
Lúa thóc đơm đầy ngũ Phước đa
Chưa nói vinh thăng dân ái kính
Mừng nay mưa ngọt đã tuỳ xa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chánh sự đại nhân vốn Nho gia,
Quanh huyện nha dân rất ngợi ca.
Mã Vụ núi cao, con hổ núp,
Cù Mông Biển rộng, sóng kình qua.
Tài năng trời phú sông Ba thịnh.
Lúa thóc dồi dào Năm Phước đa,
Chưa nói ngài thăng dân yêu kính,
Mừng ngài tới đâu mưa ngọt sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời