15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (15 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Thước (2 bài)
- Trịnh Đình Rư (2 bài)
- Trần Lê Hữu (2 bài)
- Nguyễn Sĩ Lâm (2 bài)
- Vũ Đình Liên (2 bài)
Tạo ngày 03/11/2010 01:38 bởi hongha83
Nguyễn Thiên Túng 阮天縱 không rõ năm sinh năm mất, tự Ước Phủ, người huyện Đông Ngạn (tỉnh Bắc Ninh), đỗ khoa Minh kinh năm 1429, làm quan đến chức Quốc tử giám Trợ giáo. Có tác phẩm trong sách Hoàng Việt thi tuyển 皇越詩選 của Bùi Huy Bích 裴輝璧.