Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: Hai Bà Trưng (22)

Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 15:06, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi bruce lee vào 26/04/2013 15:11

題欽州徵女將廟

恥學妖嬌棄路旁,
輝戈影欲挽頹陽。
利隨流水浮雲遠,
名與閒花野草香。
戰勝何多功取計,
圖存奈乏保危方。
經行祠下重增感,
愧我身徒九尺長。

 

Đề Khâm Châu Trưng nữ tướng miếu

Sỉ học yêu kiều khí lộ bàng,
Huy qua ảnh dục vãn đồi dương.
Lợi tuỳ lưu thuỷ phù vân viễn,
Danh dữ nhàn hoa dã thảo hương.
Chiến thắng hà đa công thủ kế,
Đồ tồn nại phạp bảo nguy phương.
Kinh hành từ hạ trùng tăng cảm,
Quý ngã thân đồ cửu xích trường.

 

Dịch nghĩa

Riêng lấy làm thẹn gặp nữ tướng quân ở dọc đường
Đã từng múa gươm toan kéo ngược tà dương
Lợi đã theo nước chảy như mây nổi
Danh thơm sực nức như hoa cỏ ngoài đồng
Lúc chiến đấu chắc cũng đã dùng đủ mưu kế để thắng giặc
Nhưng vẫn không chống được mọi bước nguy nan
Nhân đi qua dưới miếu thờ lòng ngậm ngùi thương cảm
So việc nghĩ thẹn thân mình cao chín thước


Khâm Châu: địa điểm thuộc Quảng Đông (Trung Quốc), nơi có đền thờ nữ tướng họ Trưng, tức Hai Bà Trưng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Thẹn gặp tướng quân ở dọc đường
Múa gươm toan kéo ngược tà dương
Lợi theo nước chảy như mây nổi
Oanh tựa hoa đồng sực nức hương
Chiến đấu đã từng dùng hết kế
Nguy nan đành chịu chẳng còn phương
Nhân qua dưới miếu ngùi thương cảm
Nghĩ thẹn thân mình chín thước thường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tủi biết “yêu kiều” bỏ cạnh đường
Gươm ngời muốn kéo ngược tà dương
Lợi theo nước chảy mây trôi mãi
Cỏ nội danh hoa vẫn toả hương
Chiến thắng biết bao công thủ kế
Thế nguy khổ nỗi liệu vô phương
Nặng lòng thương cảm qua bên miếu
Hổ thẹn thân trai chín thước trường.(t)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đền thờ Trưng Vương và các nữ tướng của bà ở đất Trung Quốc ngày nay.

Thời nhà Triệu nước Nam Việt, phần lớn lãnh thổ Quảng Tây hiện nay là quận Quế Lâm, khu vực tỉnh Quảng Đông là quận Nam Hải, phía tây nam Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam là quận Giao Chỉ. Cũng thời bấy giờ, khu vực Hồ Nam ngày nay chính là nước Trường Sa, chư hầu phiên thuộc nhà Tây Hán.
Trước thời nhà Triệu thì Quảng Đông, Quảng Tây là đất đai của người Bách Việt (tuy còn hoang sơ, dân cư thưa thớt so với miền Bắc Việt Nam cùng thời), còn Hồ Nam là một phần của nước Sở.
Sau đây là các đền thờ Hai Bà Trưng và các tướng lĩnh tại lãnh thổ miền nam Trung Quốc bây giờ.

*Tại Quảng Đông: Thờ Hai Bà Trưng ở Phiên Ngung là kinh đô nước Nam Việt xưa, nay là thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Thờ các tướng lĩnh: Hiện nay, tại quận Khúc Giang thuộc địa cấp thị Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông còn đền thờ nữ tướng của Hai Bà Trưng là Đàm Ngọc Nga, tước Nguyệt Điện Tế Thế công chúa, giữ chức Tiền Đạo tả tướng quân, phó thống lĩnh đạo binh Nam Hải. Tại đây còn nhiều di tích trong trận chiến long trời lở đất của bà với quân Mã Viện.
Cũng tại Khúc Giang, còn có đền thờ nữ tướng Trần Thị Phương Châu, tước Nam Hải công chúa. Bà tuẫn tiết tại đây vào đầu cuộc khởi nghĩa năm 39. Sử Việt có ghi vào năm 1288, vua Trần Nhân Tông đã sai Đại thần Đoàn Nhữ Hải qua Khúc Giang trùng tu đền thờ bà
Tại Quảng Đông còn nhiều đền thờ nữ tướng Nguyễn Thánh Thiên, tước Thánh Thiên công chúa, giữ chức Bình Ngô đại tướng quân, thống lĩnh binh mã trấn thủ vùng Nam Hải. Bà hi sinh tại vùng này vào năm 42.
Tại dọc bờ biển các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và đảo Hải Nam có nhiều đền thờ nữ tướng Trần Quốc (Nàng Quốc), tước Gia Hưng công chúa, giữ chức Trung Dũng đại tướng quân, Đô đốc, trưởng quản thuỷ quân trấn bắc Nam Hải. Bà có trận thuỷ chiến lẫy lừng ở quận Uất Lâm (nay thuộc Quảng Tây). Dân các vùng này đã tôn bà là Giao Long Tiên Nữ giáng trần vì bà rất hiển linh.

*Tại Quảng Tây: Thờ Hai Bà Trưng. Nhà báo Phạm Hồng cho biết, ông đã thấy những ngôi đền thờ "Mụ Trưng", "Mụ Trắc" trên đất Quảng Tây. Miếu thờ ở Khâm Châu một địa danh trước đây thuộc Quảng Đông nay thuộc Quảng Tây
Thờ các tướng lĩnh: Tại Quảng Tây cũng còn nhiều đền thờ nữ tướng Nguyễn Thánh Thiên, tước Thánh Thiên công chúa, giữ chức Bình Ngô đại tướng quân, thống lĩnh binh mã trấn thủ vùng Nam Hải. Bà hi sinh tại vùng này vào năm 42.

*Tại Hồ Nam: Thờ Hai Bà Trưng.Thông tin do hai nho sĩ Việt Nam từng đi sứ sang Trung Quốc, từng nhìn thấy ngôi đền và ghi chép lại trong thơ văn của họ. Đó là Nguyễn Thực (1554 - 1637) và Ngô Thì Nhậm (1746 - 1803).

Chưa có đánh giá nào
Trả lời