23.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (15 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/04/2013 21:21 bởi hongha83
Bùi Trục 裴軸 (?-?) hiệu Đản Trai 亶齋, người làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Ông đỗ Hương cống năm Lê Cảnh hưng thứ 20 (1759) làm tới chức Tự thừa (trợ lý). Vì sau hoàn cảnh đất nước binh hoả, ông cáo quan về nhà dạy học. Khi Nguyễn Gia Long lên ngôi năm Nhâm Tuất (1800) có vời ông ra làm chức Tri phủ, nhưng ông lấy cớ già bệnh mà từ chối.

Tác phẩm:
- Bùi Đản Trai trích đối 裴亶齋摘對
- Đản Trai công thi tập 亶齋公詩集