Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Lê Thước (1 bài)
- Trịnh Đình Rư (1 bài)
- Trần Lê Hữu (1 bài)
- Nguyễn Sĩ Lâm (1 bài)
Tạo ngày 17/08/2011 20:25 bởi hongha83
Chu Tam Tỉnh 朱三省 (?-?) tự Tỉnh Chi 省之, người làng Thanh Đàm, huyện Quốc Oai (Hà Tây). Năm Tân Hợi niên hiệu Thuận Thiên thứ 4 đời vua Lê Thái Tổ, ông thi khoa Hoành từ, được trúng cách, làm quan đến chức Hàn lâm viện Trực học sĩ, Tả hình đại phu. Nơi ở của ông có hiệu là Dung Tất Hiên.