Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: đoan ngọ (17)

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2011 20:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/08/2011 03:06

端午中作

皇天分四時,
佳節粲可數。
陰陽相代謝,
寒暑迭賓主。
清明既已過,
今又到端午。
頭顱日長大,
人理亦聊粗。
安肯流俗同,
只自我作古。
酒不泛菖蒲,
門不懸艾虎。
何必浴盆蘭,
何必祭綵縷。
正心以修身,
庶不愧仰府。
茲焉或未能,
禳辟更何補。
區區特翫人,
鄙哉安足取。

 

Đoan ngọ trung tác

Hoàng thiên phận tứ thì,
Giai tiết sán khả số.
Âm dương tương đại tạ,
Hàn thử điệt tân chủ.
Thanh minh ký dĩ quá,
Kim hựu đáo đoan ngọ.
Đầu lô nhật trưởng đại,
Nhân lý diệc liêu thô.
An khẳng lưu tục đồng,
Chỉ tự ngã tác cổ.
Tửu bất phiếm xương bồ,
Môn bất huyền ngải hổ.
Hà tất dục bồn lan,
Hà tất tế thải lũ.
Chính tâm dĩ tu thân,
Thứ bất quý ngưỡng phủ.
Tư yên hoặc vị năng,
Nhương tịch canh hà bổ.
Khu khu đặc ngoạn nhân,
Bỉ tai an túc thủ.

 

Dịch nghĩa

Khí trời chia làm bốn mùa
Tiết tốt rõ ràng có thể kể được
Khí âm dương cùng thay đổi nhau
Rét nóng đắp đổi làm khách và chủ
Tiết thanh minh đã qua rồi
Nay lại đến tiết đoan ngọ
Đầu óc ngày càng lớn thêm
Lẽ người cũng hiểu biết
Sao chịu theo lưu tục?
Chỉ tự mình làm theo người xưa
Không uống rượu xương bồ
Trước cửa không treo bùa con hổ làm bằng cây ngải cứu
Làm gì phải tắm nước chậu lan
Làm gì phải tế chỉ ngũ sắc
Chính lòng để sửa mình
Mới khỏi thẹn với trời đất
Nay nếu chưa làm được các điều ấy
Thì cầu yểm trừ cúng có ích gì
Bo bo chỉ trêu ngươi
Những điều mê tín đáng khinh kể làm gì


Tết đoan ngọ tức tết mùng 5 tháng 5, cũng gọi là tết đoan dương hay trùng ngũ. Tương truyền trung thần nước Sở là Khuất Nguyên trầm mình ở sông Mịch La vào ngày này. Trong ngày tết đoan ngọ, người xưa thường dầm rượu xương bồ, lấy cây ngải cứu cột làm hình con hổ, đeo lên trên cửa, nấu nước cây lan mà tắm, đeo chỉ ngũ sắc trên tay. Nói làm như thế trừ được tà ma.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Trời kia chia bốn mùa
Tiết lành dễ tính rõ
Âm dương cùng đắp đổi
Lạnh nắng thay khách chủ
Thanh minh vừa mới qua
Nay lại đến Đoan Ngọ
Đầu óc ngày lớn khôn
Lẽ người chừng biết đủ
Cớ chi đua thói đời
Chỉ tự mình theo cổ
Rượu không dầm xương bồ
Cửa không treo ngải hồ
Cần gì tắm chậu lan
Cần gì buộc dây đỏ
Chính lòng để sửa mình
Không thẹn với vũ trụ
Nếu không được như vậy
Ích chi điều phù chú
Lặt vặt khéo bày trò
Theo chi những thói hủ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chia ra tiết khí bốn mùa,
Tiết lành có thể rõ ràng kể ra,
Khí âm dương thay nhau qua,
Rét nồng đắp đổi khách và chủ thôi.
Tiết thanh minh đã qua rồi,
Lại nay Đoan ngọ đến ngôi tiết liền.
Ngày càng đầu óc lớn thêm,
Người càng hiểu biết lẽ nên khác rồi.
Sao theo lưu tục chịu đời?
Chỉ mình tự muốn theo người cổ sơ.
Không có uống rượu xương bồ,
Không treo trước cửa hổ bùa ngải cây.
Làm gì tắm nước chậu lan,
Tế gì chỉ ngũ sắc càng không tin.
Chỉnh lòng để sửa lại mình,
Với trời đất khỏi thẹn tình tổ tiên,
Chưa làm điều ấy mau liền,
Yểm trừ cầu cúng có thiêng ích gì,
Chỉ trêu ngươi cố chấp mình,
Những điều mê tín đáng khinh kể gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời