Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
88 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nhượng Tống (16 bài)
- Đào Duy Anh (2 bài)
- Giản Chi (2 bài)
- Bùi Thế Mỹ (4 bài)
- Nguyễn Công Hoan (1 bài)
Tạo ngày 18/11/2020 18:01 bởi Vanachi
Nguyễn Sĩ Lâm (18/3/1904 - 1995) sinh tại huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam, là giáo sư, lương y, nhà nghiên cứu Hán Nôm, danh hiệu thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động ngành y. Năm 1956-1957, ông là cán bộ biên dịch ngành Bảo tàng thuộc Bộ Văn hoá. Năm 1958, ông trở thành lương y, công tác tại Viện Nghiên cứu Đông y. Năm 1975, ông là phó viện trưởng Viện Y học Cổ truyền Việt Nam. Ngoài lĩnh vực đông y, ông còn là một nhà Hán học uyên thâm, có rất nhiều đóng góp cho việc dịch thuật kho tàng chữ Hán Nôm.

Bên cạnh đó, ông đại biểu Quốc hội các khoá V, VI, VII; uỷ viên Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội; chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam các khoá VI, VII; uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các khoá II, III.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Trục (Việt Nam)

Chu Tam Tỉnh (Việt Nam)

Chu Văn An (Việt Nam)

Đàm Văn Lễ (Việt Nam)

Đặng Minh Bích (Việt Nam)

Đặng Minh Khiêm (Việt Nam)

Đỗ Cận (Việt Nam)

Hoàng Đức Lương (Việt Nam)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Khuất Nguyên (Trung Quốc)

Lê Hoằng Dục (Việt Nam)

Lê Quyền (Việt Nam)

Lê Thái Tông (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lê Thiếu Dĩnh (Việt Nam)

Lê Tô (Việt Nam)

Lý Tử Cấu (Việt Nam)

Lý Tử Tấn (Việt Nam)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Ngô Thì Sĩ (Việt Nam)

Nguyễn Bảo (Việt Nam)

Nguyễn Mộng Tuân (Việt Nam)

Nguyễn Như Đổ (Việt Nam)

Nguyễn Sưởng (Việt Nam)

Nguyễn Thiên Túng (Việt Nam)

Nguyễn Tông Quai (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Phù Thúc Hoành (Việt Nam)

Phúc Vương Tranh (Việt Nam)

Trần Khản (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Trình Sư Mạnh (Việt Nam)

Trương Hán Siêu (Việt Nam)

Vũ Vĩnh Trinh (Việt Nam)

Vương Sư Bá (Việt Nam)