Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 79 bài dịch
Tạo ngày 06/02/2014 16:51 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/02/2014 16:53 bởi hongha83
Giản Chi (1904-2005) tên thật là Nguyễn Hữu Văn, quê ở làng Yên Quyết (làng Cót), phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ông là học giả, nhà văn, nhà giáo, nhà thơ và là một dịch giả Việt Nam.

Tác phẩm:
- Cô độc (dịch truyện Lỗ Tấn, 1954)
- Cái đêm hôm ấy (dịch Somerset Maugham)
- Lỗ Tấn tuyển tập (1987)
- Tấc lòng (thơ 1993)
- Vương Duy thi tuyển (1992)

 

Thơ dịch tác giả khác

Cao Thích (Trung Quốc)

Khâu Vi (Trung Quốc)

Lư Tượng (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Mạc Thiên Tích (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

 1. Biệt đệ muội
  6
 2. Chung Nam biệt nghiệp
  13
 3. Chước tửu dữ Bùi Địch
  9
 4. Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ
  31
 5. Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích
  5
 6. Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình
  12
 7. Đáp Trương ngũ đệ Nhân
  8
 8. Điền viên lạc kỳ 3
  8
 9. Điền viên lạc kỳ 4
  6
 10. Điền viên lạc kỳ 5
  6
 11. Điền viên lạc kỳ 6
  10
 12. Điền viên lạc kỳ 7
  7
 13. Độ hà đáo Thanh Hà tác
  4
 14. Đông dạ thư hoài
  5
 15. Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư
  5
 16. Hán giang lâm diểu
  5
 17. Hàn thực Tỵ thượng tác
  8
 18. Hí đề bàn thạch
  17
 19. Hiểu hành Ba Giáp
  3
 20. Hý tặng Trương ngũ đệ nhân
  4
 21. Khốc Ân Dao kỳ 1
  8
 22. Khốc Ân Dao kỳ 2
  5
 23. Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu
  9
 24. Lý xử sĩ sơn cư
  5
 25. Nạp lương
  2
 26. Ngẫu nhiên tác kỳ 6
  5
 27. Ngưng Bích trì
  12
 28. Phù Nam khúc ca từ kỳ 1
  1
 29. Phụng ký Vi thái thủ bộ
  4
 30. Quá Cảm Hoá tự Đàm Hưng thượng nhân sơn viện
  1
 31. Quá Hương Tích tự
  16
 32. Quá Lý Tiếp trạch
  5
 33. Quan lạp
  6
 34. Quy Tung Sơn tác
  12
 35. Quy Võng Xuyên tác
  14
 36. Sơn cư thu minh
  14
 37. Sơn cư tức sự
  3
 38. Tảo thu sơn trung tác
  9
 39. Tặng Tam Tổ Vịnh
  3
 40. Tặng Vi Mục thập bát
  4
 41. Tân tình dã vọng
  4
 42. Tây Thi vịnh
  24
 43. Thán bạch phát
  6
 44. Thanh Khê
  9
 45. Thiếu niên hành kỳ 1
  12
 46. Thu dạ độc toạ
  12
 47. Thu dạ khúc
  17
 48. Thù Trương thiếu phủ
  26
 49. Tống biệt (Sơn trung tương tống bãi)
  16
 50. Tống biệt (Tống quân Nam Phố lệ như ty)
  9
 51. Tống hữu nhân nam quy
  1
 52. Tống Mạnh Lục quy Tương Dương
  10
 53. Tống Tử Châu Lý sứ quân
  4
 54. Túc Trịnh Châu
  4
 55. Tư Thánh tự tống Cam Nhị
  4
 56. Tương tư
  21
 57. Vãn xuân quy tứ
  1
 58. Vi cấp sự sơn cư
  1
 59. Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây
  32
 60. Vị Xuyên điền gia
  6
 61. Võng Xuyên biệt nghiệp
  4
 62. Võng Xuyên nhàn cư
  9
 63. Võng Xuyên nhàn cư tặng Bùi tú tài Địch
  7
 64. Xuân dạ Trúc Đình tặng Tiền thiếu phủ quy Lam Điền
  4
 65. Xuân trung điền viên tác
  14

Vương Nhai (Trung Quốc)