Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 82 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nhượng Tống (14 bài)
- Đào Duy Anh (2 bài)
- Bùi Thế Mỹ (4 bài)
- Nguyễn Công Hoan (1 bài)
- Đông Xuyên (28 bài)
Tạo ngày 06/02/2014 16:51 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/02/2014 16:53 bởi hongha83
Giản Chi (1904-2005) tên thật là Nguyễn Hữu Văn, quê ở làng Yên Quyết (làng Cót), phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ông là học giả, nhà văn, nhà giáo, nhà thơ và là một dịch giả Việt Nam.

Tác phẩm:
- Cô độc (dịch truyện Lỗ Tấn, 1954)
- Cái đêm hôm ấy (dịch Somerset Maugham)
- Lỗ Tấn tuyển tập (1987)
- Tấc lòng (thơ 1993)
- Vương Duy thi tuyển (1992)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ba Nam chu trung (Sầm Tham)
  7
 2. Biệt đệ muội (Vương Duy)
  7
 3. Cao Quan cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ (Cao Thích)
  5
 4. Cao Quán cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ (Sầm Tham)
  1
 5. Chung Nam biệt nghiệp (Vương Duy)
  16
 6. Chước tửu dữ Bùi Địch (Vương Duy)
  10
 7. Cung oán (Lý Ích)
  6
 8. Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ (Vương Duy)
  30
 9. Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích (Vương Duy)
  6
 10. Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình (Vương Duy)
  14
 11. Đáp Trương ngũ đệ Nhân (Vương Duy)
  9
 12. Đề sơn tự tăng phòng (Sầm Tham)
  1
 13. Điền viên lạc kỳ 3 (Vương Duy)
  9
 14. Điền viên lạc kỳ 4 (Vương Duy)
  7
 15. Điền viên lạc kỳ 5 (Vương Duy)
  7
 16. Điền viên lạc kỳ 6 (Vương Duy)
  11
 17. Điền viên lạc kỳ 7 (Vương Duy)
  8
 18. Độ hà đáo Thanh Hà tác (Vương Duy)
  5
 19. Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du)
  40
 20. Đông dạ thư hoài (Vương Duy)
  6
 21. Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư (Vương Duy)
  6
 22. Hán giang lâm diểu (Vương Duy)
  6
 23. Hàn thực Tỵ thượng tác (Vương Duy)
  9
 24. Hí đề bàn thạch (Vương Duy)
  19
 25. Hiểu hành Ba Giáp (Vương Duy)
  4
 26. Hoài thượng biệt hữu nhân (Trịnh Cốc)
  29
 27. Hý tặng Trương ngũ đệ nhân (Vương Duy)
  5
 28. Khốc Ân Dao kỳ 1 (Vương Duy)
  9
 29. Khốc Ân Dao kỳ 2 (Vương Duy)
  5
 30. Khuê nhân tặng viễn kỳ 3 (Vương Nhai)
  4
 31. Khuê nhân tặng viễn kỳ 5 (Vương Nhai)
  4
 32. Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu (Vương Duy)
  10
 33. Lư Khê nhàn điếu phú (Mạc Thiên Tích)
  1
 34. Lưu biệt Vương Duy (Khâu Vi)
  3
 35. Lý xử sĩ sơn cư (Vương Duy)
  6
 36. Nạp lương (Vương Duy)
  2
 37. Ngẫu nhiên tác kỳ 6 (Vương Duy)
  5
 38. Ngưng Bích trì (Vương Duy)
  13
 39. Phù Nam khúc ca từ kỳ 1 (Vương Duy)
  2
 40. Phụng ký Vi thái thủ bộ (Vương Duy)
  5
 41. Quá Cảm Hoá tự Đàm Hưng thượng nhân sơn viện (Vương Duy)
  2
 42. Quá Hương Tích tự (Vương Duy)
  18
 43. Quá Lý Tiếp trạch (Vương Duy)
  6
 44. Quan lạp (Vương Duy)
  7
 45. Quy Tung Sơn tác (Vương Duy)
  14
 46. Quy Võng Xuyên tác (Vương Duy)
  16
 47. Sơn cư thu minh (Vương Duy)
  16
 48. Sơn cư tức sự (Vương Duy)
  4
 49. Tảo thu sơn trung tác (Vương Duy)
  10
 50. Tặng Tam Tổ Vịnh (Vương Duy)
  3
 51. Tặng Vi Mục thập bát (Vương Duy)
  5
 52. Tân tình dã vọng (Vương Duy)
  5
 53. Tây Thi vịnh (Vương Duy)
  25
 54. Thán bạch phát (Lư Tượng)
  8
 55. Thán bạch phát (Vương Duy)
  7
 56. Thanh Khê (Vương Duy)
  9
 57. Thiếu niên hành kỳ 1 (Vương Duy)
  13
 58. Thu dạ độc toạ (Vương Duy)
  13
 59. Thu dạ khúc (Vương Duy)
  17
 60. Thu dạ khúc (Trương Trọng Tố)
  5
 61. Thù Trương thiếu phủ (Vương Duy)
  28
 62. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)
  74
 63. Tống biệt (Sơn trung tương tống bãi) (Vương Duy)
  17
 64. Tống biệt (Tống quân Nam Phố lệ như ty) (Vương Duy)
  10
 65. Tống hữu nhân nam quy (Vương Duy)
  2
 66. Tống Mạnh Lục quy Tương Dương (Vương Duy)
  12
 67. Tống Tử Châu Lý sứ quân (Vương Duy)
  5
 68. Tống xuân từ (Vương Nhai)
  15
 69. Túc Trịnh Châu (Vương Duy)
  4
 70. Tư Thánh tự tống Cam Nhị (Vương Duy)
  5
 71. Tương tư (Vương Duy)
  23
 72. Vãn xuân quy tứ (Vương Duy)
  2
 73. Vi cấp sự sơn cư (Vương Duy)
  2
 74. Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây (Vương Duy)
  34
 75. Vị Xuyên điền gia (Vương Duy)
  7
 76. Võng Xuyên biệt nghiệp (Vương Duy)
  5
 77. Võng Xuyên nhàn cư (Vương Duy)
  10
 78. Võng Xuyên nhàn cư tặng Bùi tú tài Địch (Vương Duy)
  8
 79. Vũ Uy mộ xuân văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn dĩ đáo Tấn Xương (Vương Duy)
  1
 80. Vũ Uy xuân mộ, văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn, dĩ đáo Tấn Xương (Sầm Tham)
  3
 81. Xuân dạ Trúc Đình tặng Tiền thiếu phủ quy Lam Điền (Vương Duy)
  5
 82. Xuân trung điền viên tác (Vương Duy)
  16