Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2014 17:02

NG.X.CH

Non Thái, lông hồng hẹn chiếc thân
Ải xa, cồn lẻ ngút yên trần
Bánh xe bô bá ngày thu vắn
Lòng hướng về đâu? Ơi cố nhân


1945

Nguồn: Tấc lòng, Giản Chi, NXB Văn hoá, 1993