08/07/2020 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi người xa nước

Tác giả: Giản Chi - Nguyễn Hữu Văn

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2014 17:02

 

NG.X.CH

Non Thái, lông hồng hẹn chiếc thân
Ải xa, cồn lẻ ngút yên trần
Bánh xe bô bá ngày thu vắn
Lòng hướng về đâu? Ơi cố nhân
1945

Nguồn: Tấc lòng, Giản Chi, NXB Văn hoá, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giản Chi » Gửi người xa nước