Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/09/2005 13:13 bởi Vanachi
Lê Quyền 黎權 sống vào khoảng giữa thế kỷ XVI.