15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
9 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (9 bài)
- Nguyễn Hữu Thăng (7 bài)
- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Hoa Bằng (1 bài)
Tạo ngày 17/08/2011 23:32 bởi hongha83
Đặng Minh Bích 鄧明璧 (?-?) tự Ngạn Hoàn, người làng Bạch Đường, huyện Nam Đường (nay là huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ông đậu Tiến sĩ năm Hồng Đức 15 (1484), làm đến chức Thượng thư. Ông còn để lại 22 bài thơ in trong Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn.