15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2019 20:11

宮怨

春愁點點欲忘飧,
心思知心話出難。
閑倚朱樓時就插,
半留殘粉半欄杆。

 

Cung oán

Xuân sầu điểm điểm dục vong san,
Tâm tư tri tâm thoại xuất nan.
Nhàn ỷ chu lâu thời tựu sáp,
Bán lưu tàn phấn bán lan can.

 

Dịch nghĩa

Nỗi sầu xuân cứ dâng, biếng quên cả ăn uống,
Lòng tự biết lòng, nói ra thật khó.
Lúc thì nhàn vắng tựa bên lầu son, có lúc lại trằm trọc bên gối,
Son phấn tàn nửa rũ bên chăn nệm, nửa in bên lan can

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sầu xuân tràn ngập chán chường ăn,
Lòng tự biết lòng, nói khó khăn.
Lúc tựa lầu son khi trở gối,
Vương phấn song tường lẫn chiếu chăn.


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu xuân dâng ngập chán quên ăn,
Lòng tự biết lòng, nói khó chăng?
Nhàn tựa lầu son, trằm trọc gối,
Phấn vươn chăn chiếu, nửa lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sầu xuân canh cánh đói không màng
Lòng tự mình hay chẳng thở than
Nhàn tựa lầu son khi trở gối
Nửa  lưu tàn phấn, nửa lan can

Chưa có đánh giá nào
Trả lời