Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2019 20:21

到家

長鬚釆笋朝來急,
赤腳供廚暮恐遲。
爭問主翁為客久,
主翁長笑答無詞。

 

Đáo gia

Trường tu biện duẩn triêu lai cấp,
Xích cước cung trù mộ khủng trì.
Tranh vấn chủ ông vi khách cửu,
Chủ ông trường tiếu đáp vô từ.

 

Dịch nghĩa

Từ cụ già đến trẻ nhỏ, sáng sớm đã vội đến,
Từ con sen đến chú bếp, buổi chiều đến sợ muộn.
Tranh nhau hỏi chủ ông nghỉ lại có lâu không?
Chủ ông chỉ cười, không có lời đáp lại.


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Ông già, trẻ nhỏ vội đến nơi
Đầu bếp, con sen sợ muộn rồi
Hỏi chủ, bao lâu làm khách quý
Chủ nhân không đáp chỉ luôn cười

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trẻ nhỏ cụ già sớm đến nơi,
Con sen đầu bếp muộn chiều vơi.
Tranh nhau hỏi chủ bao lâu nghỉ?
Đáp lại lời ông chỉ mỉm cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời