18/08/2022 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo gia
到家

Tác giả: Đặng Minh Bích - 鄧明璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2019 20:21

 

Nguyên tác

長鬚釆笋朝來急,
赤腳供廚暮恐遲。
爭問主翁為客久,
主翁長笑答無詞。

Phiên âm

Trường tu biện duẩn triêu lai cấp,
Xích cước cung trù mộ khủng trì.
Tranh vấn chủ ông vi khách cửu,
Chủ ông trường tiếu đáp vô từ.

Dịch nghĩa

Từ cụ già đến trẻ nhỏ, sáng sớm đã vội đến,
Từ con sen đến chú bếp, buổi chiều đến sợ muộn.
Tranh nhau hỏi chủ ông nghỉ lại có lâu không?
Chủ ông chỉ cười, không có lời đáp lại.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Ông già, trẻ nhỏ vội đến nơi
Đầu bếp, con sen sợ muộn rồi
Hỏi chủ, bao lâu làm khách quý
Chủ nhân không đáp chỉ luôn cười
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Bích » Đáo gia