15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2019 20:24

夏日詞

榴花螢火照書軒,
寶篆初消瀋水煙。
静掃門庭無俗事,
綠陰深處一聲蟬。

 

Hạ nhật từ

Lựu hoa huỳnh hoả chiếu thư hiên,
Bảo triện sơ tiêu thẩm thuỷ yên.
Tĩnh tảo môn đình vô tục sự,
Lục âm thâm xứ nhất thanh thiền.

 

Dịch nghĩa

Màu hoa lựu, lửa đom đóm chiếu sáng bên hiên sách,
Triệu báu vừa rửa đượm khói hương trầm.
Lặng lẽ quét sân cửa, không dính dáng đến việc cõi tục,
Dưới bóng cây râm nghe tiếng ve kêu.


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Lập loè hiên sách, đóm cùng hoa
Triện rửa, trầm hương khói nhạt nhoà
Lặng lẽ quét sân rời cõi tục
Bóng cây rỉ rả tiếng ve hoà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lửa huỳnh màu lựu sáng bên hiên,
Triện rửa đượm hương trầm khói thiêng.
Lặng lẽ quét sân xa cõi tục,
Bóng cây râm rả tiếng ve liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời