Lập loè hiên sách, đóm cùng hoa
Triện rửa, trầm hương khói nhạt nhoà
Lặng lẽ quét sân rời cõi tục
Bóng cây rỉ rả tiếng ve hoà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)