Ngọc xây lầu tía, nước in trời
Thu với vầng trăng đẹp cả đôi
Có biết trăm năm như giấc mộng?
Thưởng nguyệt lần này, một tuổi trôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)