Gió ấm chim vàng hót đón xuân,
Bóng liễu âm u nắng chuyển dần.
Mưa dứt đầy sân rêu mọc biếc,
Phấn hoa nguyệt quý khắp xa gần.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)