14/08/2022 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật
春日

Tác giả: Đặng Minh Bích - 鄧明璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2019 20:18

 

Nguyên tác

天和風滿轉黃鸝,
柳影陰陰日轉遲。
雨後滿庭苔先合,
長春片片日臙脂。

Phiên âm

Thiên hoà phong mãn chuyển hoàng ly,
Liễu ảnh âm âm nhật chuyển trì.
Vũ hậu mãn đình đài tiên hợp,
Trường xuân phiến phiến nhật yên chi.

Dịch nghĩa

Trời lạnh gió ấm chim hoàng ly líu lo,
Mặt trời chuyển chầm chậm dưới bóng liễu râm mát.
Sau mưa, khắp sân rêu mọc tươi xanh,
Hoa nguyệt quý từng cánh rũ phấn bay suốt ngày.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Gió ấm chim vàng hót đón xuân,
Bóng liễu âm u nắng chuyển dần.
Mưa dứt đầy sân rêu mọc biếc,
Phấn hoa nguyệt quý khắp xa gần.
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Bích » Xuân nhật