Câu cá mênh mang khói sóng mờ
Lênh đênh chèo ngắn lá buồm cô
Thị phi chẳng đến bên thuyền nhỏ
Sáo vút thảnh thơi khắp Ngũ Hồ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)