Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2019 20:33

魚父

萬頃煙波作釣徒,
隨緣棹短與篷孤。
是非不到邉舟上,
風笛一聲閒五湖。

 

Ngư phủ

Vạn khoảnh yên ba tác điếu đồ,
Tuỳ duyên trạo đoản dữ bồng cô.
Thị phi bất đáo biển chu thượng,
Phong địch nhất thanh nhàn Ngũ Hồ.

 

Dịch nghĩa

Vạn khoảnh sóng khói làm kẻ đi câu,
Lênh đênh với chèo ngắn và mái thuyền đơn độc.
Chuyện thị phi không bén đến bên lá thuyền nhỏ,
Tiếng sáo vút lên nhàn nhã khắp Ngũ Hồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Câu cá mênh mang khói sóng mờ
Lênh đênh chèo ngắn lá buồm cô
Thị phi chẳng đến bên thuyền nhỏ
Sáo vút thảnh thơi khắp Ngũ Hồ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói sóng đi câu vạn khoảnh bờ,
Lênh đênh chèo ngắn với thuyền cô.
Thị phi không bén bên thuyền nhỏ,
Nhàn nhã sáo vang khắp Ngũ Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời