19/05/2024 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư phủ
魚父

Tác giả: Đặng Minh Bích - 鄧明璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2019 20:33

 

Nguyên tác

萬頃煙波作釣徒,
隨緣棹短與篷孤。
是非不到邉舟上,
風笛一聲閒五湖。

Phiên âm

Vạn khoảnh yên ba tác điếu đồ,
Tuỳ duyên trạo đoản dữ bồng cô.
Thị phi bất đáo biên chu thượng,
Phong địch nhất thanh nhàn Ngũ Hồ.

Dịch nghĩa

Vạn khoảnh sóng khói làm kẻ đi câu,
Lênh đênh với chèo ngắn và mái thuyền đơn độc.
Chuyện thị phi không bén đến bên lá thuyền nhỏ,
Tiếng sáo vút lên nhàn nhã khắp Ngũ Hồ.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Câu cá mênh mang khói sóng mờ
Lênh đênh chèo ngắn lá buồm cô
Thị phi chẳng đến bên thuyền nhỏ
Sáo vút thảnh thơi khắp Ngũ Hồ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Bích » Ngư phủ