Rêu cỏ sau mưa biếc bậc nhà
Trong rừng ẩn dật ít người qua
Bên tre rèm vén ngồi im lặng
Đào bích xuân về nở rộ hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)