01/10/2022 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung hữu cảnh
山中有景

Tác giả: Đặng Minh Bích - 鄧明璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2019 20:30

 

Nguyên tác

雨餘石凳草蒼苔,
小隱山中少往來。
青竹捲帘隨靜坐,
春風滿院碧桃開。

Phiên âm

Vũ dư thạch đắng thảo thương đài,
Tiểu ẩn sơn trung thiểu vãng lai.
Thanh trúc quyển liêm tuỳ tĩnh toạ,
Xuân phong mãn viện bích đào khai.

Dịch nghĩa

Bậc đá còn ướt mưa, rêu cỏ phủ xanh,
Người tạm ẩn dật trong núi, ít người qua lại.
Bên tre xanh vén rèm tuỳ ý ngồi im lặng
Gió xuân đầy sân, đào biếc nở.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Rêu cỏ sau mưa biếc bậc nhà
Trong rừng ẩn dật ít người qua
Bên tre rèm vén ngồi im lặng
Đào bích xuân về nở rộ hoa
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Bích » Sơn trung hữu cảnh