Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Thước (2 bài)
- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Trịnh Đình Rư (1 bài)
- Trần Lê Hữu (1 bài)
- Nguyễn Sĩ Lâm (1 bài)
Tạo ngày 22/04/2016 09:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/04/2016 09:25 bởi hongha83
Lý Tử Cấu 李子構 (?-?) không rõ năm sinh năm mất, hiệu là Hạ Trai 廈齋, người làng Hồng Châu (Hải Dương), đậu Thái học sinh (Tiến sĩ). Hồ Quý Ly tiếm ngôi nhà Trần, mời ông làm chức Thái tử hữu dụ đức, nhưng ông cố từ chối. Quân Minh sang cướp nước ta muốn dùng ông làm quan, song mưu không thành. Hồi đầu Lê, có chiếu cầu hiền, ông Nguyễn Mộng Tuân hết sức tiến cử, song ông không chịu ra. Khí tiết của ông được đương thời tôn trọng.