Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (268 bài)
- Lê Thánh Tông (305 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (13 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Lê Thước (1 bài)
- Trịnh Đình Rư (1 bài)
- Trần Lê Hữu (1 bài)
Tạo ngày 02/11/2009 20:23 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/11/2009 02:34 bởi hongha83
Trình Sư Mạnh 程師孟, không rõ năm sinh năm mất, người làng Từ Liêm (Hà Nội), hiệu là Chúc Ly Tử. Ông vốn họ Trần, nhưng vì tránh tên huý mẹ vua Lê Thái Tông nên đổi làm họ Trần (Tên huý của mẹ vua Lê Thái Tông là Phạm Ngọc Trần). Buổi đầu Lê ở ẩn không ra làm quan. Có thơ trong Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn, "Hoàng Việt thi tuyển" của Bùi Huy Bích.