Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 04/05/2013 21:13 bởi hongha83
Trần Khản 陳侃 (?-?) không rõ năm sinh năm mất, tự Triều Nam 朝南, hiệu Vô Muộn Tẩu 無悶叟, người huyện Quế Dương (nay thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Thân thế và sự nghiệp của Trần Khản hiện chưa rõ, được biết ông sống vào khoảng thế kỷ XVI và làm quan Chính sự đồng tham viện.

Tác phẩm:
- Có thơ trong Toàn Việt thi lục 全越詩錄