15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2013 21:32

安樂庵吟

功名墮甑莫回頭,
富貴浮雲底用求。
不妒不貪隨分過,
四休之外更休休。

 

An Lạc am ngâm

Công danh đoạ tắng mạc hồi đầu,
Phú quý phù vân để dụng cầu.
Bất đố bất tham tuỳ phận quá,
Tứ hưu chi ngoại cánh hưu hưu.

 

Dịch nghĩa

Công danh xem như hông (chõ) đã vỡ rồi, không cần ngó lại
Phú quý như mây bay, dụng tâm cầu làm gì
Chẳng ghen, chẳng tham, tuỳ phận gặp sao hay vậy
Ngoài bốn điều nên hưu càng thấy nên hưu nữa


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Công danh đành chịu vỡ như hông
Phú quý mây bay khéo bận lòng
Nào có ganh tham tuỳ phận định
Bốn hưu ngoài đó vẫn thong dong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Công danh chõ vỡ chẳng quay đầu
Phú quí mây bay dạ chẳng cầu
Chẳng ghét chẳng ham tuỳ phận số
Bốn không, đâu để bận lòng ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời