23.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/10/2010 06:14 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/10/2010 08:20 bởi hongha83
Nguyễn Mộng Tuân 阮夢荀, không rõ năm sinh năm mất, tự là Cúc Pha, quê ở Vân Khê, Đông Sơn, Thanh Hoá. Ông sống cùng thời và đỗ Thái học sinh cùng khoa với Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn (1400). Nguyễn Mộng Tuân tham gia nghĩa quân Lam Sơn khi cuộc kháng chiến đang bước vào thời kỳ tổng phản công, được Lê Lợi tin dùng vào việc văn từ. Dưới các triều Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, ông đã cùng Nguyễn Trãi và Lý Tử Tấn làm giám khảo các khoa thi Hội. Thời Lê Nhân Tông ông có đi đánh Chiêm Thành, được phong chức Tả nạp ngôn, tước Vinh Lộc đại phu. Có để lại tập thơ "Cúc Pha".