Du hồ kỳ 1

Điện các trầm trầm trú ảnh trì
Chính dư hà địa tả khâm trì
Tây Hồ cận hữu Trần gia sự
Phần thuỷ hưu ca Hán võ từ
Hoàng tán phong cao xuyên liễu khứ
Thuý hoa thiên chuyển trục vân di
Hảo tương quốc luận tư thâm ý
Hà tất Bồng Doanh nhập mộng tư

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gác điện im lìm mới xế trưa
Việc xong nào chốn hẹn câu thơ
Hồ Tây gần có nhà Trần đấy
Phần thuỷ ngâm chi Hán võ từ
Vàng tán gió cao cành liễu động
Đẹp cờ trời chuyển bóng mây đưa
Thì đem việc nước bàn sâu kỹ
Hà tất Bồng Doanh cố ý mơ


Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Im lìm gác điện xế trưa,
Việc xong nào chốn hẹn câu thơ vần.
Hồ Tây gần có nhà Trần,
Ngâm chi nơi nước thờ thần Hán bang.
Liễu cành động gió tán vàng,
Đẹp cờ trời chuyển bóng tàng mây đưa.
Thì đem việc nước bàn sâu,
Tại sao cố ý mơ lầu Bồng Doanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời