Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
49 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Đình Tân (64 bài)
- Phan Ngọc Hoàn (1 bài)
- Thiên Thê (5 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Hoàng Bá Chuân (2 bài)
Tạo ngày 22/03/2020 18:45 bởi hongha83
Trịnh Đình Rư (1893-1962) là nhà giáo dục, dịch giả hiệu Ngẫu Trì quê làng Định Công, huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông cũ (nay thuộc ngoại thành Hà Nội), xuất thân trong một gia đình Nho học (cha là Trịnh Đình Kì, đậu cử nhân, làm huấn đạo, mẹ là nữ sĩ Nhàn Khanh). Thuở nhỏ ông theo nho học, thi đậu cử nhân khoa năm Duy Tân Ất mão (1915). Sau khi đậu cử nhân, ông vào học trường Hậu bổ rồi chuyển sang ngành giáo dục dạy trường Trung học.

Ông làm thơ, văn trên các báo Hữu Thanh (Hà Nội), Phụ nữ tân văn (Sài Gòn). Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, ông dạy học ở Thái Bình. Sau hiệp định Genève 1954 ông ra Hà Nội vào làm việc ở cơ quan Bảo tồn Bảo tàng thuộc bộ Văn Hoá, Thư viện Khoa học trung ương và tham gia công tác trong ban biên dịch sách cổ sử ở Viện Sử học.

Các tác …

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. An Lạc am ngâm (Trần Khản)
  2
 2. Bất mị (Trần Nguyên Đán)
  3
 3. Chu trung tức sự (Nguyễn Sưởng)
  4
 4. Cổ ý (Lê Thiếu Dĩnh)
  3
 5. Cổ ý (Phù Thúc Hoành)
  6
 6. Cúc hoa bách vịnh kỳ 4 (Trương Hán Siêu)
  6
 7. Cung từ (Lê Thiếu Dĩnh)
  2
 8. Dã hành (Phù Thúc Hoành)
  5
 9. Dạ quy chu trung tác (Trần Nguyên Đán)
  3
 10. Du Lục Vân động (Ngô Thì Sĩ)
  4
 11. Đăng Long Đội sơn đề Sùng Thiện Diên Linh bảo tháp bi hậu (Lê Thánh Tông)
  2
 12. Đăng Yên Phụ sơn (Vũ Vĩnh Trinh)
  1
 13. Đề Dục Thuý sơn (Lê Thánh Tông)
  2
 14. Đề Huyền Thiên quán (Trần Nguyên Đán)
  4
 15. Đề Thạch Môn sơn Dương Nham động (Lê Quyền)
  4
 16. Đoan ngọ trung tác (Chu Tam Tỉnh)
  2
 17. Đông hứng (Hoàng Đức Lương)
  3
 18. Đông tuần quá An Lão (Lê Thánh Tông)
  4
 19. Giang Châu lữ thứ (Nguyễn Tông Quai)
  2
 20. Giang hành ngẫu thành kỳ 1 (Lê Hoằng Dục)
  1
 21. Giang hành ngẫu thành kỳ 2 (Lê Hoằng Dục)
  1
 22. Hạ nhật (Lý Tử Tấn)
  2
 23. Hàm Tử quan (Nguyễn Mộng Tuân)
  2
 24. Hoạ Kiều Nguyên Lãng vận (Trần Nhân Tông)
  9
 25. Ký Từ Liêm Trình tiên sinh (Lý Tử Cấu)
  1
 26. Lễ đễ sơn tự (Lê Thiếu Dĩnh)
  3
 27. Linh sơn tạp hứng (Chu Văn An)
  10
 28. Lưu Gia độ (Trần Quang Khải)
  9
 29. Nam giao thu sắc (Trình Sư Mạnh)
  1
 30. Quân minh thần lương (Lê Thánh Tông)
  6
 31. Quy hứng (Nguyễn Trung Ngạn)
  8
 32. Sơ thu (Lý Tử Tấn)
  2
 33. Tân Hợi tuế đán (Bùi Trục)
  3
 34. Thành đông cư (Đặng Minh Bích)
  4
 35. Thanh minh hậu, tặng chuyển vận sứ Trình Văn Huy, kiêm tấn vấn Tràng An giáo thụ Nguyễn Tử Tấn (Nguyễn Như Đổ)
  2
 36. Thân chinh Võ Lệnh Hương (Lê Thái Tông)
  2
 37. Thôn cư (Hoàng Đức Lương)
  4
 38. Thư đường tức sự (Lê Tô)
  2
 39. Thư trai xuân mộ (Nguyễn Như Đổ)
  5
 40. Tỉnh (Nguyễn Thiên Túng)
  3
 41. Tống Đỗ Ẩn Cơ tử hoàn Chí Linh (Nguyễn Sưởng)
  4
 42. Trần Quốc Tuấn (Đặng Minh Khiêm)
  4
 43. Trừ tịch ngẫu thành (Đàm Văn Lễ)
  4
 44. Tuế mộ thuật hoài (Nguyễn Bảo)
  2
 45. Xuân (Vương Sư Bá)
  1
 46. Xuân đán (Chu Văn An)
  13
 47. Xuân nhật tức sự (Nguyễn Thiên Túng)
  2
 48. Xuân tảo (Phúc Vương Tranh)
  1
 49. Xuân yến (Đỗ Cận)
  4