Này con, loa gọi bốn bề
Ra đình cùng mẹ ta nghe tin này
Thật vàng trăm lạng cầm tay
Không bằng được một tin này con ơi
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Tin này nắm được đời đời ấm no
Cầm vàng còn nghĩ ai cho
Tin này tạc dạ bác Hồ tóc sương
Gian lao mấy chục năm trường
Gian lao tranh đấu dẫn đường cho dân
Tin này là nghĩa tương thân
Liên Xô, Trung Quốc ân cần giúp ta
Tin này công mẹ, công cha
Công anh, công chị, công bà con chung
Công bao chiến sĩ anh hùng
Đổ bao nhiêu giọt máu hồng mới nên
Thật cầm trăm lạng vàng nguyên
Không vui, không sướng bằng tin hoà bình


Nguồn: Sách giáo khoa Tập đọc lớp 4, tập 1, NXB Giáo dục, 1958