Nắng mai đã thắp ngọn dừa
Gió nồm cũng đã đong đưa lá xoài
Vậy mà hai chú trống choai
Chỉ lo học mỗi một "bài"... đá nhau!

Thôi thì mỏ trước chân sau
Nhảy lên đạp xuống... giập đầu tróc lưng
Vết thương trên mặt đỏ bừng
Hai con mắt nhỏ cũng sưng híp rồi...

Đến khi nghe trống đổ hồi
Hai chàng “võ sĩ cao bồi" quýnh lên
Quơ bừa mấy cuốn vở bên
Còn bao nhiêu thứ... bỏ quên ở nhà!

Bài học thuộc viết không ra
Nét nghiêng nét ngả như... gà bới rơm!
Em ơi, học lấy danh thơm
Đừng như choai trống uổng cơm mẹ hiền.


04/1997