Giữa bãi cỏ xanh
Gió chiều lộng mát
Trên lưng bò em hát
Những lời ca hoà bình...
Em phất ngọn cờ xinh
Gài ngang vào cổ áo
Cờ thắm mái tóc xanh
Em mải nhìn đôi sáo
Đang ríu rít trên cành...

Em ơi, lòng anh
Tủi mừng một nhịp
Xưa anh lứa tuổi em
Anh không được hát
Xưa anh lứa tuối em
Không được cầm cờ

Ngắm em bây giờ
Lòng anh man mác
Trên môi em hát
Trong lòng anh say
Ruộng vườn ta đây
Lá cờ ta đó
Con chim, ngọn gió
Của anh em mình
Tiếng hát hoà bình
Chúng ta đặt lấy

Em hát nữa đi
Anh phải về hội nghị
Ngày mai em nhỉ
Trên cánh đồng này
Ngang qua anh thấy
Em lái máy cày


Nguồn: SGK Tập đọc lớp 4, tập 1, NXB Giáo dục, 1958