Gió thổi ào ào tung cát bụi,
Cao thâm lộng lẫy chốn quan nha.
Trăm năm mãng ngắm non sông rộng,
Muôn dặm bao nài đường sá xa.
Ve chén cỗ bàn nồng bạch tửu,
Áo xiêm lễ nhạc thẹn hoàng hoa.
Người đời tán tụ đường nam bắc,
Thịnh trị đồng vui cảnh thái hoà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.