15/07/2024 22:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu cúc
秋菊

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:51

 

Nguyên tác

高節衝寒放滿山,
獨超群毀點秋顏。
忽思舊歲東籬下,
對酒餐英盡日閒。

Phiên âm

Cao tiết[1] xung hàn phóng mãn sơn,
Độc siêu quần huỷ điểm thu nhan.
Hốt tư cựu tuế đông ly[2] hạ,
Đối tửu xan anh[3] tận nhật nhàn.

Dịch nghĩa

Một giống hoa cao tiết, phá tung hơi rét, nở ra đầy núi
Điểm riêng cảnh sắc mùa thu, vượt hẳn các loài cây cỏ khác
Sực nhớ hồi năm ngoái, ngồi dưới giậu hoa bên tường đông nơi vườn cũ
Nhắp chén rượu, nhai bông cúc non, suốt ngày nhàn rỗi

Bản dịch của Hải Như

Rét về vách núi đầy hoa,
Vì thu trang điểm vượt xa muôn loài.
Giậu đông vườn cũ nhớ hoài,
Nhắm hương hoa cúc, say dài năm xưa.
[3] Do câu ở Ly tao: “Tịch xan thu cúc chi lạc anh” nghĩa là chiều hôm nhai bông cúc non (hoặc giải là bông cúc rụng) mùa thu.
[1] Tiết tháo thanh cao.
[2] Giậu hoa bên đông. Thơ Đào Tiềm có câu: “Thái cúc đông ly hạ”, nghĩa là hái hoa cúc ở dưới giậu bên đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thu cúc