Quá Kỳ Dương đề Ngô Khê

Đáp ngã lâm tuyền mộng vị tiêu
Ngữ Khê nhất vọng đạo tâm nhiêu
Hoa biên tinh lãng noa thương tiễn
Vũ hậu tân cam thức thuỷ điều
Lược diệp yến tầm Nguyên Kết đệ
Trạc sa tăng quá Độ Hương kiều
Khê bi khê kính khê đình tại
Thời hữu cùng khanh lưỡng ngạn yêu

 

Dịch nghĩa

Với ta giấc mộng rừng suối vẫn chưa tiêu tan được
Xa trông Ngô Khê lòng đạo liền phấn chấn
Sóng tình tứ nhẹ mơn cánh hoa thương tiễn
Sau mưa những quả cam mới nhú làm rung rinh cành xanh
Chim én lướt qua cành lá tìm nhà Nguyên Kết
Nhà sư giặt cà sa đi qua cầu Độ Hương
Bia khe, gương khe, đình khe đều còn đó
Chốc chốc có tiếng sâu đất kêu rả rích hai bên bờ khe


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Giấc mộng suối rừng đến với ta
Khe Ngô cảnh đẹp ngắm từ xa
Cành cam chồi nhú rung rinh quả
Thương tiễn sóng vờn chúm chím hoa
Nguyên Kết én tìm nhà khuất lá
Độ Hương sư giặt áo cà sa
Gương đình bìa suối đều còn đó
Có tiếng sâu đất rít cạnh bờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mộng suối rừng chưa tan với ta,
Ngô Khê Phấn chấn ngắm từ xa.
Sóng tình tứ nhẹ hoa thương tiễn,
Cam nhú sau mưa cành biếc sà.
Nguyên Kết tìm nhà chim én lướt,
Độ Hương sư giặt áo cà sa.
Gương đình bia suối đều còn đó,
Rả rích đất sâu hai bến bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Giấc mộng núi rừng chửa chửa tan,
Ngô Khê xa thấy rộn vô vàn.
Sóng vờn hoa rụng tình khôn tả,
Mưa gội cam non mướt khỏi bàn.
Nguyên Kết nhà kia vài én vội,
Độ Hương cầu nọ mấy sư nhàn.
Bên khe mọi thứ an bài sẵn,
Chỉ tiếng côn trùng thoảng thoảng ran.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời