過湘潭經包耶廟題

千載河清開笑齒,
一毫關賄遠閻羅。
兒孫莫嘆無田地,
伊傅園林有幾賒。

 

Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề

Thiên tải hà thanh khai tiếu xỉ,
Nhất hào quan hối viễn Diêm La.
Nhi tôn mạc thán vô điền địa,
Y Phó viên lâm hữu kỷ xa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thế Lữ

Ngàn năm trong vắt đá sông cười
Hối lộ đố ai lọt mắt Người
Con cháu đừng than không ruộng đất
Nhìn xem Y, Phó - tấm gương soi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Trong vắt ngàn thu đá đáy sông
Tham quan chớ dại gặp Bao Công
Cháu con đừng trách không vườn, đất
Y, Phó đâu ham lắm ruộng đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn năm trong vắt sông cười,
Đố ai hối lộ mắt người bỏ qua.
Con cháu đừng than không nhà,
Hãy xem Y, Phó đó là gương soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đáy nước ngàn năm đá mỉm cười:
-Tơ hào, hối lộ chẳng là ngươi!
Đời sau con cháu xin đừng trách,
Ta sống thanh liêm một kiếp người!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời