22/07/2024 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Kỳ Dương đề Ngô Khê

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 20/04/2017 21:22

 

Phiên âm

Đáp ngã lâm tuyền mộng vị tiêu
Ngữ Khê nhất vọng đạo tâm nhiêu
Hoa biên tinh lãng noa thương tiễn
Vũ hậu tân cam thức thuỷ điều
Lược diệp yến tầm Nguyên Kết đệ
Trạc sa tăng quá Độ Hương kiều
Khê bi khê kính khê đình tại
Thời hữu cùng khanh lưỡng ngạn yêu

Dịch nghĩa

Với ta giấc mộng rừng suối vẫn chưa tiêu tan được
Xa trông Ngô Khê lòng đạo liền phấn chấn
Sóng tình tứ nhẹ mơn cánh hoa thương tiễn
Sau mưa những quả cam mới nhú làm rung rinh cành xanh
Chim én lướt qua cành lá tìm nhà Nguyên Kết
Nhà sư giặt cà sa đi qua cầu Độ Hương
Bia khe, gương khe, đình khe đều còn đó
Chốc chốc có tiếng sâu đất kêu rả rích hai bên bờ khe

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Giấc mộng suối rừng đến với ta
Khe Ngô cảnh đẹp ngắm từ xa
Cành cam chồi nhú rung rinh quả
Thương tiễn sóng vờn chúm chím hoa
Nguyên Kết én tìm nhà khuất lá
Độ Hương sư giặt áo cà sa
Gương đình bìa suối đều còn đó
Có tiếng sâu đất rít cạnh bờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Kỳ Dương đề Ngô Khê