湘陰夜

滿目皆秋色,
滿江皆月明。
寂寥今夜望,
遷謫古人情。
秋水從西來,
茫然通洞庭。
靜夜息吟啸,
無使蛟龍驚。

 

Tương Âm dạ

Mãn mục giai thu sắc
Mãn giang giai nguyệt minh
Tịch liêu kim dạ vọng
Thiên trích cổ nhân tình
Thu thủy tòng tây lai
Mang nhiên thông Động Đình
Tĩnh dạ tức ngâm khiếu
Vô sử giao long kinh.


Tương Âm: tên một huyện tỉnh Hồ Bắc ở phía đông sông Tương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đâu đâu cũng sắc thu
Đầy sông ánh trăng sáng
Đêm lặng nhìn cảnh vật
Nhớ người xưa bị đày
Nước thu từ phương tây
Mênh mang đổ Động Đình
Đêm vắng chẳng ngâm nữa
Kẻo rắn rồng hoảng kinh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mắt trông bàng bạc vẻ thu
Ánh trăng vằng vặc nhuộm màu khắp song
Đêm nay cảnh vắng nhìn trông
Người xưa bị trích não lòng xiết bao
Sông thu tự hướng tây vào
Động Đình bát ngát nước ào chảy thông
Ngân nga chi lúc đêm trong
Khéo làm cho giống giao long giật mình.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mãn nhãn với thu vàng,
Đầy sông trăng ánh sáng.
Đêm yên nhìn cảnh vật,
Nhớ kẻ xưa đày sang.
Phương tây nơi nước lại,
Đổ Động Đình mênh mang.
Đêm vắng chẳng ngâm nữa,
Kẻo rắn rồng hoang mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời