七月七十日遇母親忌日感作

可憐三歲失萱當,
孝感今朝又異鄉。
旅次痛無三奠斝,
蓬窗泣盡一枝香。
雲挼馬首家何在,
淚濕征襟意倍傷。
讀遍蓼莪昏似夢,
忠君或亦顯親方。

 

Thất nguyệt thất thập nhật ngộ mẫu thân kỵ nhật cảm tác

Khả lân tam tuế thất huyên đường,
Hiểu cảm kim triêu hựu dị hương.
Lữ thứ thống vô tam điện giả,
Bồng song khấp tận nhất chi hương.
Vân noa mã thủ gia hà tại,
Lệ thấp chinh khâm ý bội thương.
Độc biến Lục Nga hôn tự mộng,
Trung quân hoặc diệc hiền thân phương.

 

Dịch nghĩa

Đáng thương cho con từ năm lên ba đã mồ côi mẹ
Trong lòng kính nhớ nhưng sáng nay con còn ở chốn quê người
Đường xa đau lòng không được rót ba chén rượu cúng mẹ
Bên cửa sổ căn nhà lá khóc thầm tàn một nén nhang
Mây xoà xuống sát đầu ngựa, nhà ta ở phương nao?
Lệ rơi ướt vạt áo kẻ đường xa, tình cảnh buồn thương bội phần
Ngâm hết bài thơ Lục Nga, tâm hồn như rơi vào giấc mộng
Phải chăng trung với vua cũng là cách làm cho cha mẹ được vẻ vang?


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Kim Đỉnh

Thương mình mất mẹ thuở lên ba
Đền hiếu, mai này lại ở xa
Đất khách đau lòng không rượu tế
Cửa lều ứa lệ nén hương nhoà
Mây vờn đầu ngựa nhà đâu tá?
Mắt khóc buồn thương, áo đẫm tà
Hát “Lục Nga” xong hồn nhập mộng...
Lấy trung làm hiếu, phải chăng là...?


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thế Lữ

Thương con ba tuổi mồ côi
Hôm nay giỗ mẹ, con nơi đất người
Không ba chén rượu rót mời
Tuần hương vừa tắt còn rơi giọt thầm
Mây xoà đầu ngựa sương dầm
Lệ tuôn vạt áo ướt đầm, đường xa
Mấy vần ngâm trọn Lục Nga
Lòng như về được quê nhà sớm hôm
Chữ trung này cố làm tròn
Cũng là chữ hiếu đạo con phụng thờ


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mồ côi mẹ, năm lên ba tuổi
Sáng nay còn rong ruổi nơi xa
Kính thương - Chẳng được ở nhà
Cúng ba chén rượu, lòng đà quặn đau.

Bên cửa sổ trong căn nhà lá
Con khóc thầm tàn cả nén hương
Mây xoà đầu ngựa mờ sương
Nhà ta nằm ở phía phương trời nào?

Lệ ướt áo, nao nao tủi phận
Ngâm "Lục nga" - hồn tận cõi mơ
Chữ trung trọn kiếp tôn thờ
Phải chăng cha mẹ được nhờ vẻ vang?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Mẹ mất lên ba, thật đáng thương.
Sáng nay kính nhớ, vẫn trên đường.
Xa nhà vái vọng không ly rượu,
Bên cửa khóc tàn một nén hương.
Đầu ngựa mây nhòa, quê khuất nẻo,
Vạt tà lệ đẫm, cảnh thê lương.
"Lục nga" ngâm hết, hồn trong mộng,
Chữ hiếu cùng trung vạn dặm trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên ba mẹ khuất thật niềm thương,
Giỗ mẹ sáng nay phải vượt đường.
Xa cách đau lòng không rượu cúng,
Bên song nhà khóc đến tàn hương.
Mây xoà đầu ngựa quê đâu nhỉ?
Ướt áo lệ rơi bội thảm thương.
Ngâm hết Lục Nga hồn thoát mộng,
Trung quân ấy vẻ vang song đường?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba tuổi mồ côi mẹ kính thương,
Bữa nay giỗ mẹ lại trên đường.
Đất người phải chịu không dâng rượu,
Quán trọ nên đành chẳng cúng hương.
Trước mặt mây trời, quê mất hướng,
Trong tâm ảnh mẹ, trí còn vương.
Nhớ người rồi nghĩ trung vua phải:
Là hiếu dành dâng tới mẹ thương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời