過呂瑰驛

焦封晴望一螺開,
驛子飛傳已呂瑰。
兩岸韶花紅呂店,
半江寒月白艟桅。
僧家涼衲憑藜往,
古廟鳴禽繞樹來。
倍想龍鑾巡幸日,
天才新賦閣敲推。

 

Quá Lã Côi dịch

Tiêu phong tình vọng nhất loa khai,
Dịch tử phi truyền dĩ Lã Côi.
Lưỡng ngạn thiều hoa hồng lữ điếm,
Bán giang hàn nguyệt bạch đồng nguy.
Tăng gia lương nạp bằng lê vãng,
Cổ miếu minh cầm nhiễu thụ lai.
Bội tưởng long loan tuần hạnh nhật,
Thiên tài tân phú các xao thôi.

 

Dịch nghĩa

Trời lạnh, ánh sáng trên đỉnh núi thưa xoè ra như hình ốc,
Lính trạm chạy ngựa về báo đã đến trạm Lã Côi.
Hai bờ sông vang tiếng nhạc, cờ xí đỏ lữ điếm,
Trăng lạnh soi nửa sông, buồm thuyền trắng xoá.
Nhà sư khoác áo chống gậy đi mải miết,
Miếu cổ chim đàn kêu vang quanh lùm cây.
Nhớ những khi theo xe vua đi tuần hạnh,
Các quan tuỳ tùng đua nhau đẽo gọt vần thơ vịnh trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thế Lữ

Hình ốc xoè tia nắng lạnh trời
Lã Côi lính trạm báo dừng thôi
Nửa dòng trăng lạnh buồm phơi trắng
Hai dãy nhạc vang xí rợp ngời
Gậy quạt, sư già đi cặm cụi
Chim lùm miếu cổ rúc nơi nơi
Nhớ khi phò giá vua tuần thú
Ý gọt lời trau vịnh đất trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Phạm Thái

Trời lạnh núi thưa ánh ốc xoè
Lã Côi ngựa trạm báo dừng xe
Hai bờ đàn nhạc cờ bay đỏ
Nửa dải sông trăng trắng lạnh tê
Sư cụ gậy thiền đi mải miết
Chim lùm miếu cổ hót hoang se
Nhớ khi xa giá vua tuần tiễu
Thơ phú quan quân rộn bốn bề.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Trời se lạnh, núi thưa xoè sáng
Lính bẩm rằng: đang trạm Lã Côi
Hai bờ nổi nhạc lên rồi
Cờ hồng lữ điếm ta ngồi bên trăng.

Trăng soi lạnh nửa dòng sông lặng
Buồm thuyền ai nhuộm trắng thuyền ai
Sư đi, chống gậy miệt mài
Cây quanh miếu cổ chim dài giọng kêu.

Nhớ những lúc cùng vua tuần thú
Quan tuỳ tùng đầy đủ xung quanh
Làm thơ, xướng hoạ nhiệt thành
Đua nhau đẽo gọt, vịnh nhanh đất trời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Lạnh se, đỉnh núi hắt tia trời
Lính trạm đưa tin đến Lã Côi
Cờ xí hồng tươi ca nhạc rộn
Buồm thuyền trắng xóa ánh trăng soi
Áo vàng sư cụ rong từng bước
Miếu cổ chim đàn hót mọi nơi
Nhớ lúc phò vua tuần khắp chốn
Lời thơ trau chuốt vịnh thiên thời


Theo gia phả họ Đinh Nho ở Hương Sơn, thì Đinh Nho Hoàn là đời thứ 7, còn Đinh Nho Hồng là đời thứ 17.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Nắng rọi rừng thưa lấp lánh chà,
Phi về lính trạm: Lã Côi nha!
Nhạc cờ đỏ rực hai bờ rộn,
Buồm trăng trắng lạnh nửa sông tà.
Áo gậy sư già đi mải miết,
Miếu lùm chim lũ hót inh a.
Nhớ khi hộ giá vua tuần hạnh,
Quan tướng làm thơ vịnh quá ta!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh se đỉnh núi sáng tia trời,
Lính trạm về báo đến Lã Côi.
Vang tiếng hai bờ cờ xí đỏ,
Nửa sông trăng lạnh trắng buồm khơi.
Nhà sư chống gậy đi không nghỉ,
Miếu cổ chim đàn hót mọi nơi.
Nhớ lúc theo vua tuần khắp nước,
Vần thơ đẽo gọt vịnh đất trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời