Dưới đây là các bài dịch của Đinh Phạm Thái. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Phạm Thái

Ngờ đâu quán nhỏ bên trời
Rượu hồng xin cạn chén mời đêm nay
Năm năm cánh nhạn vời bay
Trùng kêu nửa gối buồn say mơ màng
Trăng thành rắc bạc lang thang
Gió đàn người cũ thổi vàng dặm xa
Rồi đây đất lạ không nhà
Hoạ chăng gặp lại chỉ là chiêm bao.

Ảnh đại diện

Hồi tưởng độ Nhị hà nhật, nhân tác (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Phạm Thái

Giang đình thuyền sứ khuất trôi nhanh
Mười dặm buồm căng gió lữ hành
Xóm cũ quê nhà rời một sớm
Làng xa thao thức vợi ba canh
Núi cao, bóng ngựa so hàng nhạn
Trời nhẹ, cồn mây dựng luỹ thành
Hoa nở chim ca lưu luyến khách
Tiếng cười câu hát rộn bờ xanh.

Ảnh đại diện

Quá Lã Côi dịch (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Phạm Thái

Trời lạnh núi thưa ánh ốc xoè
Lã Côi ngựa trạm báo dừng xe
Hai bờ đàn nhạc cờ bay đỏ
Nửa dải sông trăng trắng lạnh tê
Sư cụ gậy thiền đi mải miết
Chim lùm miếu cổ hót hoang se
Nhớ khi xa giá vua tuần tiễu
Thơ phú quan quân rộn bốn bề.

Ảnh đại diện

Độ Nhị hà khiển đề (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Phạm Thái

Thuyền lướt đầu xuân át lạnh bờ
Giang đình tan tiệc bãi sông trơ
Hương trời thơm thấu muôn làn nước
Sóng lụa xanh phơi chục dặm mờ
Sào quế chèo lan nào thử hiểm
Tôi trung con hiếu lợi thờ ơ
Ngày về hoa nở trên buồm sứ
Gặp lại cười vui bến cũ chờ.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]