Quá Vũ Xương thành đề Hoàng Hạc lâu

Tư hạc cô lâu khởi Hạc phong
Phong khung lâu hựu sổ tằng khung
Hạm noa ba dạng Xương Giang nguyệt
Liêm hiệp hà dao Hán thụ phong
Câu cổ lương hoàng lô bán xích
Uyển kim mi bạch táo sơ hồng
Phượng sơn tại nhĩ như kham giá
Xuý địch ưng năng học thứ ông

 

Dịch nghĩa

Vì nhớ chim hạc mà ngôi lầu cô đơn vút lên trên núi Hạc
Trên vòm lầu núi lại còn thêm cả mấy vòm cao
Trăng Xương Giang nhấp nhô trên sông sát cửa lầu
Gió qua rặng cây bãi Hán Dương lay động bức rèm lấp loáng ráng mây
Ngòi ngự xưa nồi kê vàng lò còn cháy
Vườn thơ nay mày trắng táo chín hồng
Núi Phượng Hoàng gần kia, nếu cưỡi được
Thì tài thổi sáo phải học lão phu này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nhớ chim, núi Hạc xây lầu
Trên vòm lầu lại vòm cao mấy tầng
Sát lầu trăng sáng Xương Giang
Rèm lay gió thoảng Hán Dương ráng hồng
Nồi kê ngòi ngự cháy bùng
Vườn thơ táo đỏ chín trong nắng vàng
Phượng Hoàng sơn, cưỡi được chăng
Còn tài thổi sáo ai bằng lão phu

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nhớ chim cô cảnh dựng ngôi lầu
Trên núi mấy vòm Hoàng Hạc lâu
Sóng nước sông Xương trăng lấp loáng
Rặng cây bãi Hán gió lao xao
Kê vàng nồi cũ lò bùng đỏ
Táo chín vườn nay thơ vút cao
Dãy Phượng gần kia sao cưỡi được?
Xem tài thổi sáo có ai nào!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vút lên núi Hạc một ngôi lầu,
Lầu núi trên vòm mấy tháp cao.
Trăng mọc Xương Giang sông sát cửa,
Hán Dương cây bãi loáng tầng mây.
Kê vàng ngòi ngự lò còn cháy,
Mày trắng vườn thơ táo chín hồng,
Núi Phượng Hoàng kia nếu cưỡi được.
Thì tài thổi sáo học già này.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Nhớ hạc lầu buồn đứng ngẩn ngơ,
Trên lầu mây lặng ngóng xa mờ.
Sông Xương sóng ánh muôn tia nguyệt,
Bãi Hán cây huờ vạn ý thơ.
Ngòi cũ nồi kê đang lửa dở,
Vườn nay mái tóc đã màu tơ.
Tỉ như núi Phượng lên yên được,
Thổi sáo cùng ông khối kẻ mơ.

13.00
Trả lời