Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Giáng (581 bài)
- Phạm Hổ (86 bài)
- Trần Dần (72 bài)
- Chính Hữu (27 bài)
- Phan Vũ (3 bài)
Tạo ngày 11/04/2022 17:09 bởi tôn tiền tử
Thái Kim Đỉnh (20/10/1926 - 4/2/2017) quê xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống tại TP Hà Tĩnh, là nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian. Ông chỉ học đến Cao đẳng tiểu học thời Pháp thuộc nhưng cả cuộc đời ông gắn bó với công việc sưu tầm, sáng tác và đi điền dã tới nhiều miền quê, nhiều làng xã Việt Nam liên quan đến văn hoá dân gian Nghệ Tĩnh, thông thạo tiếng Pháp và chữ Hán. Ông nguyên là cán bộ Ty văn hoá - Thông tin Hà Tĩnh, Phó hội trưởng Hội văn nghệ Hà Tĩnh, Phó chủ tịch Hội văn nghệ Nghệ - Tĩnh, hội viên Hội văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội khoa học lịch sử Việt Nam

Ông đã biên soạn khoảng 30 sách riêng và tham gia khoảng 50 sách chung. Khi mới xuất bản thơ, ông còn dùng bút danh Vũ Hoàng.

 

Thơ dịch tác giả khác