Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/10/2018 23:08 bởi Vanachi
Nguyễn Trang 阮莊 người làng Thượng Thanh Oai, huyện Thanh Oai (nay thuộc xã Vân Yên, quận Hà Đông, Hà Nội), đỗ tiến sĩ khoa Canh Tuất (1490) đời Hồng Đức, năm Hồng Thuận thứ 5 (1513) đời Lê Tương Dực làm Lễ bộ Hữu thị lang, cử đi sứ nhà Minh tạ ơn.