望湘山寺

古佛無量唐世人,
湘山寺裡有真身。
真身一夜燼炎火,
古寺千年空暮雲。
五嶺峰巒多氣色,
全州城郭在風塵。
孤舟江上憑欄處,
一帶松杉半夕曛。

 

Vọng Tương Sơn tự

Cổ Phật vô lường Đường thế nhân,
Tương Sơn tự lý hữu chân thân.
Chân thân nhất dạ tẫn viêm hoả,
Cổ tự thiên niên không mộ vân.
Ngũ Lĩnh phong loan đa khí sắc,
Toàn Châu thành quách tại phong trần.
Cô chu giang thượng bằng lan xứ,
Nhất đái tùng sam bán tịch huân.

 

Dịch nghĩa

Phật Vô Lượng xưa là người nhà Đường
Trong chùa Tương Sơn còn để lại chân thân
Một đêm chân thân bị lửa cháy hết
Chùa cổ nghìn năm phủ mây chiều
Núi đèo Ngũ Lĩnh nhiều khí sắc
Thành quách Toàn Châu ngập gió bụi
Dựa lan can trên chiếc thuyền lẻ loi trên sông
Trong dãy cây tùng cây sam, một nửa đã nhuốm bóng chiều


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Vô Lượng Phật xưa đời họ Đường
Chân thân để lại chùa Tương Sơn
Một đêm lửa cháy chân thân hết
Muôn thuở chùa xưa mây tối vương
Ngũ Lĩnh núi non đầy khí sắc
Toàn Châu thành quách ngập phong trần
Lan can một bóng thuyền trên nước
Nửa dãy tùng sam nhuốm tịch dương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phật Vô Lường đại Đường thuở ấy
Chùa Tương Sơn còn thấy chân thân
Một đêm lửa hóa cốt xong
Ngàn năm chùa cổ mây vần bóng in
Núi Ngũ Lĩnh lung linh màu sắc
Thành Toàn Chân bụi cát che mờ
Thuyền con ngồi ngắm vẩn vơ
Tùng sam một dãy vầng ô nửa chiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Phật Vô Lượng cổ người triều Đường
Tượng Phật ngự trong chùa núi Tương
Phật cháy một đêm thành khói bụi
Ngàn năm chùa cổ phủ chiều sương
Đỉnh non Ngũ Lĩnh nhiều màu khí
Thành quách Toàn Châu gió bụi vương
Thuyền lẻ trên sông, khi tựa mạn
Tùng sam một dải nửa chiều buông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vô Lượng Phật xưa đời Thịnh Đường,
Chân thân còn để chùa Tương Sơn.
Một đêm thiêu lửa chân thân hết,
Chùa cổ nghìn năm mây sóng vờn.
Ngũ Lĩnh lung linh đèo núi sắc,
Toàn Châu thành quách gió mưa vùi.
Lan can đứng dựa thuyền sông vắng,
Một dải tùng sam nắng xế lùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời