25/01/2022 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Tương Sơn tự
望湘山寺

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2005 03:32

 

Nguyên tác

古佛無量唐世人,
湘山寺裡有真身。
真身一夜燼炎火,
古寺千年空暮雲。
五嶺峰巒多氣色,
全州城郭在風塵。
孤舟江上憑欄處,
一帶松杉半夕曛。

Phiên âm

Cổ Phật vô lường[1] Đường thế nhân,
Tương Sơn[2] tự lý hữu chân thân[3].
Chân thân nhất dạ tẫn viêm hoả,
Cổ tự thiên nhiên không mộ vân.
Ngũ Lĩnh[4] phong loan đa khí sắc,
Toàn Châu[5] thành quách tại phong trần.
Cô chu giang thượng bằng lan xứ,
Nhất đái tùng sam bán tịch huân.

Dịch nghĩa

Phật Vô Lượng xưa là người nhà Đường
Trong chùa Tương Sơn còn để lại chân thân
Một đêm chân thân bị lửa cháy hết
Chùa cổ nghìn năm phủ mây chiều
Núi đèo Ngũ Lĩnh nhiều khí sắc
Thành quách Toàn Châu ngập gió bụi
Dựa lan can trên chiếc thuyền lẻ loi trên sông
Trong dãy cây tùng cây sam, một nửa đã nhuốm bóng chiều

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Vô Lượng Phật xưa đời họ Đường
Chân thân để lại chùa Tương Sơn
Một đêm lửa cháy chân thân hết
Muôn thuở chùa xưa mây tối vương
Ngũ Lĩnh núi non đầy khí sắc
Toàn Châu thành quách ngập phong trần
Lan can một bóng thuyền trên nước
Nửa dãy tùng sam nhuốm tịch dương
[1] Chỉ không hư, không lường đối với người đời, chỉ có Phật mới đo lường được. Ở đây chỉ Huyền Trang 玄奘, người Đường, sang Ấn Độ thỉnh kinh, sau hoá Phật.
[2] Núi ở Quảng Tây 廣西.
[3] Thuật ngữ Phật giáo chỉ sắc thân hiện ở thế gian để cứu độ chúng sinh của Phật, bồ tát, la hán.
[5] Nay là Toàn Hiệu, thuộc tỉnh Quảng Tâỵ Nguyễn Du từ Toàn Châu đến Trường Sa (Hồ Nam) ngày 18 tháng 7 năm Quý Dậu (1813).
[4] Chỉ 5 đèo lớn Đại Dữu 大庾, Kị Điền 騎田, Đô Bàng 都龐, Manh Chử 萌渚, Việt Thành 越城, ở Hồ Nam 湖南, giữa khoảng Giang Tây 江西 và Quảng Đông 廣東.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Vọng Tương Sơn tự